Porsche Design Luggage P'2000

Porsche Design Luggage P’2000

找了非常久的側背小包,主要是要用來放iPad…一直沒有找到喜歡的,而且不易跟人撞包的.
不過,今天終於讓我找到了。

IMG_0724

IMG_0725

IMG_0731

IMG_0735

IMG_0737

IMG_0742

IMG_0744

IMG_0746

IMG_0747

IMG_0753

IMG_0754

IMG_0755

IMG_0758

IMG_0759

IMG_0760

IMG_0766

IMG_0772

IMG_0775

IMG_0777

IMG_0780